Jak napisać efektywne CV?

Twoje Currriculum Vitae to pierwszy kontakt z Tobą, to świadectwo o Tobie. To dokument, który sprawi, że osoba rekrutująca zaprosi Ciebie na rozmowę lub nie, dlatego jest tak bardzo istotne, aby został odpowiednio pod wieloma względami napisany.

Dostosuj swoje CV do poszukiwanej pracy

Niemalże każdy rodzaj pracy charakteryzuje się innymi wymaganiami, dlatego warto sprawdzić kilka ofert pracy z tej samej kategorii np. jakich kompetencji poszukuje pracodawca od przedstawiciela handlowego. To da informacje jakie szczególnie kompetencje warto uwypuklić oraz jakie umiejętności rozwijać. Przygotowane CV warto za każdym razem dopasowywać do konkretnej oferty pracy uwypuklając doświadczenie, umiejętności, szkolenia, a także cel zawodowy – wszystkie elementy naszego życiorysu, które szczególnie pasują do oferty, na którą aplikujemy. Nie musisz pokazywać każdej Twojej aktywności w życiu jeśli nie jest ona adekwatna do stanowiska, na które aplikujesz. Z biegiem lat zdobywamy doświadczenie w różnych obszarach. Aktywność zawodowa jak i dodatkowa społeczna oczywiście dobrze o nas świadczy, ale musimy pamiętać, aby pracodawca miał również jasność, iż pasujemy właśnie do tego stanowiska, o które się staramy.

Nadaj CV odpowiednią formę

Twoje CV to dokument reprezentujący Ciebie. To pierwsze narzędzie, którym komunikujesz się z rekruterem, ale też często z potencjalnym już pracodawcą. Jest to Twoja wizytówka, która Ciebie reprezentuje, która mówi o Tobie. Istotne jest Twoje zdjęcie – powinno być raczej formalne, oczywiście wyjątkiem są aplikacje do firm mniej formalnych np. do agencji reklamowych. Musisz jednak to sam dobrze ocenić. Postaraj się, aby CV było dobrze zredagowane i sformatowane. Ma być przede wszystkim czytelne i przejrzyste. Warto skorzystać z dobrego wzoru CV i zależnie od potrzeby, dostosować go do interesującej nas oferty pracy. Porządek w CV świadczy, iż Ty również jesteś uporządkowany.

W dobrym CV powinny znaleźć się:

 • Dane osobowe – zawierają imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zamieszkania (miejscowość i województwo), opcjonalnie datę urodzenia. Te dane są ważne przede wszystkim ze względu na umożliwienie kontaktu rekrutera z kandydatem.
 • Adres mailowy powinien brzmieć również profesjonalnie tj. najlepiej używaj swojego imienia i nazwiska oraz bardziej formalnie brzmiących domen poczty e-mail.
 • Dobry adres e-mail: kowalski@gmail.com
 • Nieodpowiedni adres e-mail:  maryśka@buziak.pl
 • Profil zawodowy– umieszczany przed doświadczeniem zawodowym jest kilkuzdaniowym podsumowaniem naszej dotychczasowej kariery oraz określeniem kierunku, w jakim chcielibyśmy się w przyszłości rozwijać. To element bardzo ceniony przez rekruterów i pole pozwalające na wyróżnienie CV.
 • Doświadczenie zawodowe– to najważniejszy element CV. Musi zawierać nazwę firmy, określony czas zajmowanych kolejno stanowisk (od ostatniego), ich opis lub wypunktowanie najważniejszych obszarów odpowiedzialności. W tym obszarze warto uwypuklić szczególnie doświadczenie, które jest adekwatne do poszukiwanych kompetencji w ofercie pracy, na którą aplikujemy.
 • Wykształcenie– w układzie odwróconej chronologii należy wypisać zdobyte wykształcenie, szczególnie te szkoły i kursy, które będą brane pod uwagę przez rekrutera w kontekście danej oferty pracy.
 • Języki obce – warto wymienić znajomość języków obcych, ale również poziom ich znajomości, najlepiej potwierdzone certyfikatem lub praktycznym stosowaniem np. 5 lat obecności podczas pobytu w Anglii.

Dobry przykład:

 • język angielski – poziom średniozaawansowany (B2, potwierdzony certyfikatem)
 • język rosyjski – komunikatywny (B1, swoboda w rozmowie i czytaniu teksów i dokumentacji)
 • Umiejętności– tu należy wpisać kompetencje, które posiada kandydat i które wyróżniają go na tle innych i szczególnie pasują do oferty pracy, na którą aplikujemy. Nie ograniczajmy się tylko do tych najbardziej popularnych. Zastanówmy się jakie kompetencje szczególnie wyróżniają nas na tle innych. Podczas przygotowań już do rozmowy kwalifikacyjnej warto przypomnieć sobie kiedy konkretnie te umiejętności wykorzystaliśmy.
 • Kursy/szkolenia/certyfikaty– w CV należy umieścić umiejętności zdobyte poprzez odbyte kursy/ szkolenia potwierdzone dokumentami lub zdobyte poza dotychczasowym doświadczeniem zawodowym.
 • Zainteresowania– warto również podać hobby, które szczególnie Was wyróżni. Ten obszar może również szczególnie wpłynąć na zwrócenie uwagi rekrutera lub pracodawcy. Poza poszukiwanymi kwalifikacjami rekruterzy poszukują ciekawych osób, z którymi na co dzień inni będą chcieli współpracować. Jeśli aplikujesz na stanowisko Sprzedawcy regionalnego i podróżujesz w ciekawe miejsca sprawia to, iż jesteś człowiekiem, który może łatwiej nawiązać rozmowę, rozszerzyć relację, która nie będzie tylko ograniczała się do obszaru wykonywanej pracy, a dobre relacje z partnerami biznesowymi są bezcenne.
 • Klauzula o ochronie danychosobowych – jest to bardzo ważny obszar. Jeśli klauzula nie będzie zawarta, uniemożliwi kontakt rekrutera z Tobą.

Mile wdziane elementy CV:

 • Zdjęcie– obecnie to już oczekiwany przez rekruterów element. Warto, żeby było profesjonalne – zostało wykonane w wysokiej jakości, na gładkim tle i w stosownym stroju, bez dodatków graficznych.
 • Linki zewnętrzne– mogą prowadzić do portfolio kandydata, jego bloga lub strony www.

Warto pamiętać!

Pamiętaj, że CV powinno być zwięzłe, dlatego skracaj te elementy, które z punktu widzenia danej rekrutacji mogą być nieistotne. Jednocześnie nie staraj się zmieścić wszystkiego na jednej stronie – jeśli masz więcej doświadczenia, nikt nie będzie się dziwił, jeśli Twoje CV będzie miało 2 lub 3 strony.

Zapraszamy do współpracy!

Nasi doradcy handlowi udzielą wszelkich informacji i pozostają do Twojej dyspozycji