Outsourcing pracowniczy

Poszukują Państwo zewnętrznego rozwiązania dla realizacji kwestii formalnych i administracyjnych związanych z zatrudnieniem Państwa pracowników? Polecamy usługę zatrudnienia zewnętrznego, czyli outsourcing pracowniczy.

Rozwiązanie to, które przynosi wiele korzyści, stosuje już wielu przedsiębiorców. Usługa ta daje możliwość przekazania niektórych zadań firmie zewnętrznej, co długofalowo może powodować znaczne korzyści finansowe, ale i usprawnienia organizacyjne. Na czym dokładnie polega ten mechanizm i jak z niego korzystać?

Każdą większą firmę prędzej czy później spotka konieczność wielozadaniowości. Działanie w wielu obszarach wymaga jednak zatrudnienia sporego grona specjalistów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności, ale i uprawnienia. Większość zadań przedsiębiorstwo może zlecić innym podmiotom. Wiemy, że mierzą się Państwo w rozwoju swojego biznesu z różnymi wyzwaniami, w tym również związanymi z zatrudnianiem pracowników. Aby móc skoncentrować się na kluczowej działalności Państwa biznesu polecamy właśnie usługę outsourcingu pracowniczego.

Korzyści outsourcingu pracowniczego:

  • optymalizacja struktury kosztów,
  • ograniczenie zakresu odpowiedzialności – przejęcie prowadzenia realizacji procesów zobowiązań wobec pracowników oraz urzędów państwowych,
  • bezpieczeństwo prawne i organizacyjne przy zatrudnianiu – minimalizacja ryzyka związanego z zatrudnieniem,
  • utrzymanie liczby etatów na wymaganym poziomie,
  • zachowanie poufności informacji na temat zatrudnienia,
  • przeniesienie obsługi kadrowo-płacowej na zewnętrzny podmiot.

Outsourcing pracowniczy to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które potrzebują: 

  • utrzymać liczbę etatów na określonym poziomie –  jeśli prowadzą Państwo działalność w ramach przedsiębiorstwa, w którym liczba pracowników jest z góry określona (limitowana), a szybki rozwój Państwa firmy powoduje znaczny wzrost zapotrzebowania na nowych pracowników, koszty zatrudnienia zewnętrznego stanowią koszty usług obcych, stąd ta usługa przyniesie idealne rozwiązanie dla Państwa firmy;
  • zoptymalizować koszty administracyjne – w ramach tej usługi przejmujemy odpowiedzialność za administrację zatrudnienia pracowników zewnętrznych pozwoli to Państwu uniknąć nadmiernego rozbudowania własnych zasobów administracyjnych;
  • usprawnić procesy rozliczania – przejmujemy pełną obsługę rozliczeń płacowych i pozapłacowych.

Outsourcing pracowniczy w praktyce

Proces obsługi pracowników dostosowujemy ściśle do wymogów Państwa biznesu. Na wstępie analizujemy profil i potrzeby Państwa działalności, następnie rekomendujemy najlepsze rozwiązania dla Państwa biznesu.

Zapraszamy do współpracy!

Nasi doradcy handlowi udzielą wszelkich informacji i pozostają do Twojej dyspozycji