Pracownik tymczasowy

Pojęcie pracy tymczasowej funkcjonuje od wielu lat. Z rozwiązania tego korzysta wielu przedsiębiorców. Usługa ta usprawnia i obniża koszty procesów zatrudnienia w organizacji. Pomimo rosnącej z roku na rok ilości podmiotów korzystających ze wskazanej usługi, cały czas wielu menadżerów zarządzających zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach zastanawia się jak pozyskać pracownika tymczasowego i na jakich zasadach opiera się ten model zatrudnienia w praktyce?

W 2003 roku w życie weszła ustawa o pracownikach tymczasowych, na mocy której z tego rozwiązania zatrudnienia może korzystać większość przedsiębiorców. Wraz z rozwojem tej dziedziny pojawiło się wiele różnych możliwości pozyskania dodatkowych osób do pracy.

Praca tymczasowa – co przez nią rozumiemy?

Praca tymczasowa ma charakter okresowy, a w całym procesie zatrudnienia biorą udział trzy podmioty. Mówimy więc o trójstronnej umowie, na mocy której agencja pracy tymczasowej zleca danemu pracownikowi realizację określonych czynności na rzecz tzw. pracodawcy – użytkownika. Na gruncie przepisów prawa, oficjalnym pracodawcą dla pracownika jest agencja pracy tymczasowej, a rolą pracodawcy użytkownika jest nadzorowanie postępów prac.

Standardy współpracy LARGO GROUP

Nasze rozwiązania dopasowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb. Przystępując do współpracy analizujemy dogłębnie profil Państwa biznesu, aby dostarczyć jak najlepsze rozwiązanie w ramach świadczonej usługi. Wiedza wynikająca z wieloletniego doświadczenia gwarantuje najwyższą jakość usług. Współpraca z nami w ramach usługi dostarczenia Państwu wymaganych pracowników tymczasowych umożliwi Państwu elastycznie reagować na wahania potrzeb poziomu zatrudnienia w firmie. Pomagamy skutecznie odpowiadać na wyzwania Państwa biznesu wynikające ze zmian zatrudnienia w okresie sezonowych wzrostów sprzedaży, zaplanowanych urlopów wypoczynkowych, nadmiernych, nieplanowanych absencji i rotacji personelu, jak również zmiennych cyklów produkcyjnych.

Praca tymczasowa – korzyści dla Klienta

Wyoutsourcowanie na zewnątrz takich procesów jak rekrutacja, obsługa administracyjna pracowników, pozwala naszym klientom skupić się na kluczowych działaniach w prowadzonych przez nich biznesach.

Poniżej przedstawiamy Państwu dodatkowe korzyści:

  • Dostęp do dużej bazy doświadczonych, przeszkolonych pracowników;
  • Elastyczność zatrudnienia, co umożliwia reagowanie na potrzeby zatrudnienia;
  • Odciążenie wewnętrznego działu kadrowo – płacowego;
  • Możliwość sprawdzenia umiejętności pracownika przed zatrudnieniem go we własnych strukturach;
  • Zredukowanie własnych zasobów personalnych do efektywnej ilości dla przedsiębiorstwa;
  • Obniżenie kosztów – płacicie Państwo za usługę kiedy jej potrzebujecie.

Długoterminowa współpraca z naszymi Klientami potwierdza skuteczne dostarczanie efektywnych pracowników. Oferujemy sprawdzone procesy rekrutacyjne oraz najlepsze narzędzia do raportowania.

Nasi doświadczeni konsultanci podzielą się z Państwem swoim wszechstronnym doświadczeniem w zakresie dostosowywania poziomu zatrudnienia do codziennych potrzeb Waszej firmy.

Jak pozyskać pracownika tymczasowego?

Naszym Klientom zapewniamy efektywne przeprowadzenie procesu rekrutacji pracowników tymczasowych w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowany personel. Przejmujemy również odpowiedzialność za całość prac związanych z procesem rekrutacji i administracji kadrowo-płacowej. Ten rodzaj zatrudnienia cieszy się popularnością coraz większego grona pracodawców. Powodów jest wiele, ale głównym są oszczędności i niejednokrotnie wyższy poziom produktywności pracownika tymczasowego niż etatowego. Rozwiązanie to jest stosowane przede wszystkim w sytuacjach, gdy danemu przedsiębiorcy brakuje specjalistów, którzy mogliby wykonać pojedyncze zlecenie w określonym czasie. Dzięki tej formie zatrudnienia pracodawca ma ponadto możliwość dostosowania grafiku pracy zatrudnionych u siebie osób i wprowadzenie większej liczby zastępstw. Nie musi on przy tym brać na swoje barki kwestii formalnych, którymi zajmuje się agencja. Chodzi o wszelkiego rodzaju biurokrację, umowy, a także wykonanie przelewów i ustalanie z pracownikiem zakresu jego obowiązków oraz zadań. Należy pamiętać jednak, że jeden pracownik nie może przepracować tymczasowo więcej niż 12 miesięcy w ciągu 36 następujących po sobie miesięcy, co określają przepisy prawa.

 

Nasi doradcy handlowi udzielą wszelkich informacji i pozostają do Twojej dyspozycji